Hot&Tot

Koop een horloge en wij planten een boom.
Onze horloges zijn gemaakt van hout. Een prachtig, natuurlijk materiaal. Maar echt duurzaam is het niet hè? Het wordt pas duurzaam als je voor ieder horloge ook iets teruggeeft aan de natuur.Trees-for-all

En dat doen wij!

Voor ieder houten horloge dat jij koopt laten wij een boom planten via de stichting Trees For All. En het blijft niet bij het planten alleen. Trees for All zorgt ervoor dat onze bomen voor minstens 50 jaar worden verzorgd. Als bewijs krijg jij een certificaat dat jouw aankoop daadwerkelijk tot de planting van een boom heeft geleid.

Trees for All

Trees for All is een organisatie die onder andere investeert in duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden. Met behulp van deze investeringen wordt nieuw bos aangeplant en bestaand bos door de lokale bevolking beschermd. Dit betekent dus niet alleen investeren in mooie natuurgebieden die CO2 uit de lucht halen, maar ook in de sociaal-economische ontwikkeling van mensen die in de omgeving van deze projecten wonen. Zij wonen hier immers en zullen dus (soms zelfs letterlijk!) de vruchten van het project kunnen plukken.

Erkend Goed Doel
Trees for All is een zelfstandige, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en een erkend Goed Doel. Trees for All mag als enige Nederlandse organisatie voor klimaatcompensatie het CBF keurmerk voeren en als een van de weinige het vignet van Klimaatcompensatie.nl. Dit laatste betekent dat zij haar werkwijze jaarlijks laat toetsen door een onafhankelijke instantie. Het CBF keurmerk voor goede doelen wil zeggen dat zij voldoen aan een set van strenge criteria met betrekking tot ondermeer de verdeling van donatiegelden richting de projecten. Heel concreet komt het erop neer dat minimaal 75% van de donatiebijdragen ook daadwerkelijk bij de projecten terecht moet komen. Trees for All heeft zelf het streven om gemiddeld 80% van de bijdragen naar de projecten te laten gaan. Doordat Trees for All eigen projecten heeft, zijn er geen overbodige schakels tussen jouw bijdrage en de lokale mensen die bij het project werkzaam zijn. Het geld komt dus terecht, daar waar het hoort!

Waar gaat het geld naartoe?
Met jouw donatie plant Trees for All bomen op Mount Malindang in de Filippijnen. Dit is een dode vulkaan waar in het verleden veel bos is gekapt. Het resterend bos, hoog op de hellingen, heeft een hoge biodiversiteit. Dit wordt behouden door er een beschermende ring omheen te leggen. Door de overheid waren in 2004 de hogere hellingen al aangewezen als ‘Natural Park’, maar geld voor herstel was er niet. Door de bijdrage van Trees for All kon hiermee in 2008 worden gestart.

In dit park wonen 4000 families die onder marginale omstandigheden leven. Dankzij het project heeft een deel van deze families door de ontstane werkgelegenheid weer extra inkomsten. Zij kweken de bomen en assisteren vervolgens bij het uitplanten. Daarnaast is de lokale bevolking verantwoordelijk voor het beheer van het bos en wordt zij ingezet bij het onderhoud. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding.

Een vijfde van het bos dat wordt aangeplant wordt gebruiksbos voor de lokale bevolking. Beschermd bos, waarin niet mag worden gekapt, beslaat 80% van het totale bos. Wel zal de lokale bevolking vruchtgebruik krijgen in dit beschermde bos. Dit houdt in dat ze zaden en vruchten mogen verzamelen en andere producten die de flora en fauna niet beschadigen, zoals bamboestengels, mogen planten.

Geen producten gevonden...